Aparate Degjimi Beltone Origin është shpikur me një qëllim në imgjinatë: që t’i jep gjithkujt akses për dëgjimit më të mirë.
Beltone ORIGIN e merr teknologjinë thelbësore nga aparatet e dëgjimit më të sofistikuara dhe thjeshton atë në një paketë të lehtë-për tu përdorur. Kur ju zgjidhni Beltone Origin, ju merrni një aparat dëgjimi me cilësi të lartë i cili do t’ju ndihmon që të dëgjoni më mirë në një sërë situatash të ndryshme. Gjithashtu këtu është përparsia e HPF80 NanoBlock Protection (nano mbrojtja e tërë elektronikës) që e mbron aparatin e dëgjimit dhe e rrit jetëgjatësinë e aparatit.