BELTONE BOOST

Beltone Boost Max është projektuar për kushtet më të vështira të dëgjimit për njerëzit me humbje të rënda të dëgjimit.

Man wearing a Beltone Boost Max hearing aid and watching TV with son.